Logo

Legislations

yonetmelikler

Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve Yönetmelikler, ilgili Bakanlıkların internet adreslerinde bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için söz konusu sitelere başvurulabilir.